1. Sốc điện ( đánh lan ) :
+Năng lượng yêu cầu : 823
+Delay: 0s
+Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 115 mana, 7 nội lực
2. Sét liên hoàn ( đánh lan ) :
+Năng lượng yêu cầu : 245
+Delay: 0s
+Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 85 mana3. Ô nhiễm ( gọi đệ ) :
Delay : 4 giây
Năng lượng yêu cầu : 557
Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 120 mana, 15 nội lực


4. Cường nổ ( tăng sát thương, tăng mana, khả năng nguyền rủa, giảm sức phòng thủ, giảm HP ) :
Delay: 5s
Năng lượng yêu cầu : 620
Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 100 mana, 50 nội lực
5. Phản hồi sát thương ( phản đam )
Delay: 5s
Năng lượng yêu cầu : 375
Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 40 mana, 10 nội lực


6. Ru ngủ ( làm quái vật ngủ, ko dành cho PK )
Delay: 0s
Năng lượng yêu cầu : 180
Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 20 mana, 3 nội lực7. Hút máu ( hút máu đối phương, tăng lượng máu của mình )
Delay: 0s
Năng lượng yêu cầu : 150
Năng lượng tiêu hao khi sử dụng : 50 manaP/s : tới đây bạn xem, các skill đều đòi năng lượng => Chắc chắn 95% nv này tăng point theo kiểu của DW phép. Mình xin đưa ra ví dụ về cách tăng point


Sức mạnh: (Đủ mặc đồ)
Nhanh nhẹn: (Đủ mặc đồ, hoặc là cao hơn nếu thủ bạn thấp)Thể lực: 600~800
Năng lượng: 1200~1500

View more latest threads same category: