Chúc mừng Nhân vật nhận giải : AiLaEm đã chiến thắng Event sống còn
50 bless + 50 soul đã + cho bạn vào trao giải

Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )

View more latest threads same category: