Tính năng này là hỗ trợ tân thủ mới chơi lên 50 lần Resets
Ko tính vào số lần thực hiện đua top 7 ngày lần 1
Giftcode sẽ được phát sau 2 ngày Open Game, và kéo dài trong 3 ngày
Ví dụ:
Open ngày 9/2 thì Code hỗ trợ reset sẽ phát vào ngày 11/2 - 14/2

Lưu ý:

- Chi phí nhận Giftcode: 10.000 Gcoin.
- Chỉ áp dụng với các nhận vật nhỏ hơn < 50 Resets và 0 Relifes
- Sau khi đăng kí nhận Giftcode. Vào mục lịch sử Giftcode để lấy mã.
- Mỗi tài khoản chỉ được nhận duy nhất 1 lần cho 1 nhân vật.
- Giftcode Reset sẽ không được tính số lần tặng vào Đua top.
- Phí đưa ra nhằm tránh tình trạng spam linh tinh lấy code

View more latest threads same category: